Aktivní a Pasivní prvky

Aby mohly všechny počítače, tiskárny,
servery a další zařízení komunikovat, musí být spojeny pomocí
drátového, či bezdrátového spojení. Samozřejmě drátové spojení bylo
historicky na trhu dříve než bezdrátové, a vždy bude stabilnější,
rychlejší a přenos informací bude vždy na daleko delší vzdálenosti než
bezdrátové. Pokud tedy vynecháme satelitní spoje.

Pasivní spojení počítačových sítí se skládá z mnoha částí, které musíme všechny spojit do jednoho celku. Jedná se o:

 • Kabel UTP (křížený dvoupár) kategorie 5, 5e, 6 a 7. Nižší typy kategorii kabelů se v dnešní době již nepoužívají.
 • Zásuvky UTP, zakončovací konektory příslušné stejné kategorie a doporučuje je i výrobce.
 • 19“ rozvaděče, plechové skříně, které se stávají prostorem pro centra zakončení a rozvodu.
 • Patch panely, zakončovací panely do 19“  rozvaděče.
 • Optické kabely, které se musí zakončit v optických vanách.
 • UTP a optické propojovací kabely, které se používají na propojení v rozvaděči a pro spojení mezi zásuvkou a zařízením.

Celý systém musí projít měřením speciálními měřicími přístroji a musí dojít vždy k předání měřicí dokumentace.

S
pasivní částí počítačových sítí samozřejmě přímo spolupracují aktivní
části. Tyto produkty existují proto, abychom mohli spravovat počítačové
sítě, protože rozdíl od historických typů kabeláží jako Arcnet, „tlustý
Ethernet, a dalších sběrnicových kabeláží, nebylo možnost detekce chyby.
Právě proto jako první vznikly přepínače (Switche), jakmile docházelo
ke spojováním sítí, tak byly potřeba mosty (Bridge) a Routery. K
uvedeným typům zařízení se v současnosti přidaly bezdrátové WiFi
AcessPointy, WiFi Routery atd. V dnešní době všechna tato zařízení již
spolupracují se směrováním protokolu IP a dále se jako poslední trendy
integrují do hraničních bran (Router) aplikační bezpečnostní aplikace
jako jsou:

 • Aplikační Firewall (ICSA Labs Certified)
 • VPN (vč. SSL VPN)
 • Gateway Anti-Virus & Anti-Spyware
 • Gateway Anti-Spam
 • IPS, IDS
 • Web (URL) & Application Filtering (IM, P2P,…)
 • Řízení šířky pásma
 • Multiple Link Management
 • Kontrola SSL šifrovaného provozu dle politik
 • On-Appliance Reporting
 • Analýza provozu v reálném čase

Pro tyto součásti aktivní počítačové sítě preferujeme výrobce: