Cisco produkty

Společnost Cisco Systems je vedoucí světová společnost v oblastech:

  • LAN sítí
  • WAN sítí
  • Přenosu dat
  • Přenosu hlasu
  • Přenosu obrazu

Téměř veškerý chod Internetu a komunikací je směrován přes produkty společnosti Cisco Systems.

Cisco je předním dodavatelem těchto produktů:

  • Směrovače
  • Přepínače sítí LAN
  • Páteřní ATM přepínače
  • Přístupové servery
  • Software pro správu sítí

a mnoho dalších produktů nutných pro provozování LAN a WAN síťových řešení.

Všechna tato řešení využívají jedinečných vlastností operačního systému IOS (Internetworking Operating System) společnosti Cisco Systems, který umožnuje vytvořit homogenní síťovou infrastrukturu založenou na produktech jediné firmy.