TimeMaker

V poslední řadě jsme si dovolili vzít do našeho portfolia produkt, který
v sobě integruje nejenom standardní prostředky groupware komunikace,
ale dále právě potřebné funkcionality pro běh nižší a střední
společnosti. Jedná se o tyto funkcionality, které jsou zastřešeny pod
jediný systém:

  • e-Mail 2.0™
  • Plánování a organizování projektů
  • Fakta vs domněnky
  • Statistiky
  • Efektivní porady
  • Přehled produkce
  • Sdílené dokumenty
  • Archivace komunikace
  • CRM – řízení vztahu s klienty
  • a připravují se další…

 

http://timemaker.cz