Ekologická likvidace

Ekologická likvidace HW

Váš starý či nepotřebný HW a elektroniku zlikvidujeme ekologicky dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné.

Bezpečná likvidace dat

Máte na svých datových nosičích informace běžného či security charakteru, které potřebujete rychle, efektivně, a dle příslušných bezpečnostních norem bezpečně zlikvidovat bez možnosti jakéhokoli znovuobnovení?

Nabízíme tyto formy likvidace:

  • Mechanická / chemická likvidace
  • Výmaz v magnetické peci

Datové nosiče jsou vyzvedávány kdekoli v ČR. V případě potřeby je přítomen certifikovaný bezpečnostní pracovník či ozbrojený transport. Likvidace probíhá dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné. Předat můžeme i kompletní záznamy z bezpečnostních kamer dokladující průběh likvidace.

Likvidujeme data a nosiče:

  • CD, DVD
  • Blue-ray nosiče
  • HDD
  • Magnetické pásky
  • Papírové nosiče
  • Diskety
  • ZIP