Firemní licencování

Orientovat se ve světě licencí významných světových firem není jednoduché, proto pomůžeme vysvětlit různé  varianty a možnosti dostupných licenčních programů jednotlivých výrobců a připravíme návrh na optimální pokrytí licencí včetně kalkulace nákladů.

Existují různé druhy licencí:

  • OEM (při dodávce společně s koupi HW)
  • Krabicové verze
  • Multilicenční programy (většinou v množstevních kategoriích)
  • Věrnostní licence
  • Pronájmy licencí
  • Následné SW prodloužení (Subcription, Maintanance)

Připravíme podklady pro delší časový pohled na zvolené licenční řešení včetně kalkulace, které graficky srovnáme s ostatními licenčními variantami a vybereme optimální  řešení podle typu organizace, zaměření i měnících se požadavků. Pro optimální návrh nabídky provedeme certifikovaný nebo jen pro interní potřeby softwarový audit.