Outsourcing

Outsourcing –  se vyznačuje primárně vytěsněním aktivit, které nejsou hlavním předmětem činnosti zákazníka a tím umožní zásadní orientaci na vlastní činnost a získání významnější pozice na svém trhu.

Outsourcing  představuje přenesení specifikovaných potřeb klienta na externí poskytovatele těchto služeb. Společnost  Amity International  se zásadně orientuje na danou problematiku a dokáže ji nabídnout odborněji a levněji než klient sám prostřednictvím vlastních zdrojů. Mnohokrát si zákazník neuvědomí, že je nutné vynaložit nejen přímé náklady na interního zaměstnance, ale také ho vyškolit, získat zkušenosti v praxi, získat kontakty u dodavatelů pro řešení potíží  atd., což při monotónní práci administrátora není vůbec lehké nebo spíše přímo možné.

Outsourcing umožňuje delegovat provoz a rozvoj informačních systémů nebo jejich částí na externího poskytovatele, přesně stanoví parametry poskytovaných služeb i formu jejich měření a kontroly. Tyto pravidla jsou definována ve smlouvě o úrovni poskytovaných služeb SLA (Service Level Agreement). Hlavním cílem je snížení nákladů na provoz IT a bezstarostný chod společnosti z hlediska informačního systému.

Činnosti prostřednictvím našich SLA jsou například:

  • Monitoring bezpečnostních prvků
  • Monitoring serverové části
  • Vzdálená podpora koncových stanic
  • Úplný Outsourcing – převzetí kompletní IT infrastruktury klienta do našich rukou
  • 24 hodinový dohled nad určenými prvky IT infrastruktury
  • Tiskový Outsourcing – více viz Služby a řešení – Tisková řešení
  • Dodávky spotřebního materiálu včetně papíru – více viz Služby a řešení – Tisková řešení