Záchrana dat

Příčiny ztráty dat uložených na dnes běžně používaných digitálních
nosičích informací mohou být různé – jak hardwarové, tak i softwarové. V
případě podezření na možnou chybu vašeho zařízení, která by mohla mít
za následek ztrátu dat, vypněte ve vlastním zájmu přístroj a kontaktujte
nás co nejdříve.

Úspěšná záchrana dat závisí do značné míry na
tom, zda se pokoušíte přístroj či médium oživit sami. To platí především
pro pevné disky počítačů, obecně však lze tento postup aplikovat i na
ostatní média. U většiny závad nezáleží na typu média či např.
instalovaném operačním systému, záchrana dat je možná i u velmi
neobvyklých systémů a nosičů informací.

Jsme schopni zachránit:

  • Všechny druhy pevných disků (HDD)
  • Jsme specialisté na 2.5″ i 1.8″ notebookové disky
  • Disková pole RAID
  • Diskety, ZIP
  • Karty digitálních fotoaparátů
  • USB flash disky
  • Magnetické pásky
  • CD, DVD a mnoho dalších