Carepacky, Maintenance

Zakoupením produktu Carepack či Maintenance udržíte svá zařízení déle funkční a optimalizované. Vybrat si můžete z několika levelů formy a doby podpory už od jednoho roku až po několik let. Opravy zařízení se váží k zakoupené formě podpory buď v servisu nebo přímo na místě.

Formy takové podpory se dělí podle:

  • Délky trvání podpory
  • Místa určení
  • Response time (doby reakce servisního střediska)
  • Fix time (doby vyřešení problému)

Po zakoupení podpory je nutné tuto službu nejprve aktivovat, následně lze prodlužovat dobu či upgradovat službu na vyšší level. Součástí podpory jsou výjezdy techniků a bezplatná výměna všech náhradních dílů.

Podporované druhy zařízení:

  • Notebooky, laptopy a handheldy
  • Servery
  • Storage
  • Síťová zařízení a software
  • Tisková a zobrazovací zařízení
  • Software – operační systémy a aplikace