Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 85725, stanoví obchodní, technické a organizační postupy, na jejichž základě společnost AMITY International spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům dodávky HW, SW a služeb ve sjednané kvalitě a rozsahu. Tyto Všeobecné podmínky jsou veřejně dostupné ve všech obchodních místech společnosti AMITY International spol. s r.o. nebo na internetových stránkách www.amity.cz a jsou nedílnou součástí všech Smluv mezi společností AMITY International spol. s r.o. a Zákazníkem (Rámcové Smlouvy, Kupní Smlouvy, Smlouvy o dílo, Servisní Smlouvy a všech dalších Smluv sjednaných na základě obchodní spolupráce).

Dokumenty ke stažení: