top of page

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE HW

Váš starý či nepotřebný HW a elektroniku zlikvidujeme ekologicky dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné.

BEZPEČNÁ LIKVIDACE DAT

Máte na svých datových nosičích informace běžného či security charakteru, které potřebujete rychle, efektivně, a dle příslušných bezpečnostních norem bezpečně zlikvidovat bez možnosti jakéhokoli znovuobnovení?

Nabízíme tyto formy likvidace:

  • Mechanická / chemická likvidace

  • Výmaz v magnetické peci

Datové nosiče jsou vyzvedávány kdekoli v ČR. V případě potřeby je přítomen certifikovaný bezpečnostní pracovník či ozbrojený transport. Likvidace probíhá dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. O likvidaci jsou následně vyhotoveny certifikáty od ISO až do úrovně NBÚ – přísně tajné. Předat můžeme i kompletní záznamy z bezpečnostních kamer dokladující průběh likvidace.

Likvidujeme data a nosiče:

  • CD, DVD

  • Blue-ray nosiče

  • HDD

  • Magnetické pásky

  • Papírové nosiče

  • Diskety

  • ZIP

bottom of page